Công ty bán nhà nhà bè Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung

Suốt nhiều năm qua sự biến đổi khí hậu trên toàn thế giới diễn ra sâu sắc và mãnh liệt. Trái đất nóng lên từng ngày các nhà khoa học đưa ra các giải pháp cho sự biến đổi khí hậu nhưng chưa hậu quả trong khi các nhà máy xí nghiệp vẫn hoạt động … Continue reading Công ty bán nhà nhà bè Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung